Ett nytt kollektivavtal i båtbyggnadsbranschen

Det nya kollektivavtalet för båtbyggnadsbranschen är tvåårigt och gäller avtalsperioden mellan 6.3.2023 och 28.2.2025. Omkring 500 arbetstagare jobbar inom tillämpningsområdet för kollektivavtalet.

Löneförhöjningarna består av en allmän lönehöjning på 5,5 procent, en lokal lönepott på 0,2 procent och en engångsersättning på 730 euro.

Lönerna höjs genom en allmän lönehöjning på 2,2 procent från och med 1.11.2023. Den andra allmänna löneförhöjningen sker från och med 1.6.2024 och är 3,3 procent.

Avtalet innehåller även löneförhöjningar i form av engångsersättningar i euro. Den första ersättningen på 365 euro betalas ut i maj 2023. Den andra raten på 365 euro betalas ut i augusti i form av en senareläggningsersättning. Löneförhöjningen år 2024 består också delvis av en företagsspecifik lönepott på 0,2 procent. Arbetsgivaren besluter om hur löneförhöjningen fördelas i företaget.

Tabellönerna höjs enligt den allmänna löneförhöjningen med 5,5 procent under avtalsperioden. Tilläggen höjs med 3,3 procent från och med 1.3.2024.

Avtalet innehåller även nya skrivelser om utvecklingen av läroavtalsmodellen och satsningar på arbetshälsa. Målet för avtalsperioden är att speciellt unga och kvinnor ska lockas av branschen, förbättra arbetstagarnas välmående i arbetet, ta steg mot att bättre beakta människor i olika ålder på arbetsplatsen samt förbättra och anseendet för introduktion i jobbet.

Dessutom innehåller avtalet små steg mot att man bättre ska kunna kombinera arbete och familjeliv.

Läs mer om innehållet i kollektivavtalet här (på finska).