Kuluvan vuoden kulutusnäkymät edelleen epävarmat

Suomen talous kohtasi maaliskuussa enimmäkseen huonoja uutisia. Teollisuustuotannon ennustetaan vähenevän. Lisäksi inflaatio on pysytellyt korkeana ja monet muut talouden tekijät ovat lisänneet epävarmuutta. Markkinoiden ongelmat ja heikentyneet tunnelmat uhkaavat heikentää teollisuuden kehitystä ja hidastaa talouskasvua lähivuosina.

Teollisuuden näkymät voivat kohentua vuoden mittaan. Suomi on houkutteleva maa investoinneille liittyen vihreään siirtymään. Vuonna 2024 markkinoiden odotetaan elpyvän ja Suomen viennin kasvavan sen myötä. Talouden rattaiden pyörimisen kannalta on kyettävä myös parantamaan palkansaajien ostovoimaa.

Palkansaajien kannalta kulutusnäkymät ovat epävarmat myös kevään eduskuntavaalien tuloksen vuoksi. Riippuu pitkälti tulevan hallituksen linjauksista, minkälaista talouspolitiikkaa Suomessa aletaan harjoittaa. Pahimmillaan tiukka talouskuri ja liian nopea sopeuttaminen voivat pysäyttää orastavan talouskasvun.

Työllisyysaste on edelleen erittäin korkea (77,7 %). Suomessa työvoiman määrä on myös hieman kasvanut vuodessa. Alueelliset erot työttömyysasteissa ovat pysyneet suurina. Teollisuusliiton jäsenten työllisyystilanne on hieman heikentynyt helmikuusta. Erityisesti kokoaikaisten lomautusten määrä on kasvanut.

Talouden ja työllisyyden näkymät maaliskuu 2023

Toimialaseuranta

Rakentamisen hidastuminen on vaikuttanut teräksen ja kuparin tuotantoon. Suomalaisten metallialan tuotantolaitosten tilanne on kuitenkin pysynyt hyvänä, sillä kilpailukyky on kunnossa. Sähkönhinnan ja palkkojen nousu on Suomessa ollut kohtuullista kilpailijoihin verrattuna.

Kemianteollisuudessa tulevaisuus näyttää lupaavalta. Suomessa panostetaan vetyperäisiin liikennepolttoaineisiin. Ylipäätään vetypolttoaineiden tuotannossa on tekninen kehitys ollut nopeaa. Lisäksi akkukemikaalien tuotanto vastaa kasvavaan kysyntään.

Inflaatio on koetellut puutuoteteollisuutta ja alkutuotantoa. Puutuotteiden kysyntä on vähentynyt rakentamisen hiivuttua. Alkutuotannon tilanne on sekin hankala. Vaikka ruoan hinta on noussut vuodessa reippaasti ja tuottajahinnat myös, eivät tuottajat silti saa katettua kasvaneita tuotantokulujaan.

Vuosi 2022 oli monille palvelullisten alojen yrityksille hyvä ja tulokset positiivisia. Autokaupassa oli hiljaisempaa, etenkin uusien autojen kauppa kävi kehnosti. Tästä kertoo se, että ajoneuvojen ensirekisteröintien määrä laski selvästi (-14 %) edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna.

Lisätietoja:
Anu-Hanna Anttila, tutkimuspäällikkö, [email protected]
Timo Eklund, erikoistutkija, [email protected]