Liitto pysyy jäsenten pulssilla – Ensimmäinen luku Teollisuusliiton jäsentutkimuksesta ilmestynyt

Perusduunari muiden joukossa – Jäsentutkimus 2023 alkaa nyt ilmestyä luku kerrallaan nettijulkaisuna. Ensimmäisen luvun nimi on ”Liitto pysyy jäsenten pulssilla”. Se kertoo kyselyn toteutuksesta ja esittelee muun muassa tyypilliset liiton jäsenet. Lisäksi julkaistaan jäsenten maantieteellisestä sijoittumisesta erillinen kartasto. Näin selviää, missä päin maata teollisuusliittolaiset asuvat ja vaikuttavat.

Jäsentutkimuksen tulokset antavat yleiskuvan teollisuusliittolaisten tilanteista työelämässä. Lisäksi selviää, keitä teollisuusliittolaiset ovat ja mitä he ajattelevat tästä hetkestä ja tulevaisuudesta. Yleiskuvassa ei unohdeta yksittäistä jäsentä, vaan perusduunarin ääni pääsee kuulumaan suorina lainauksina ja otsikoinnissa läpi raportin.

Jäsentutkimuksen vastaajista enin osa on miehiä (77 %). Naisjäsenet ovat kuitenkin olleet aktiivisia, sillä verrattuna jäsenistöön, naisvastaajia on hieman enemmän. Jäsenkyselyyn vastanneiden keski-ikä on noin 46-vuotta. Tämä on reilun vuoden verran enemmän kuin koko jäsenistön keski-ikä.

Jäsentutkimus toteutettiin tammi-helmikuussa sähköisenä kyselynä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tutkimukseen kutsuttiin osallistumaan yli 102 000 työelämän käytettävissä olevaa jäsentä. Heistä vastasi kyselyyn 21 976. Vastausprosentti oli oikein hyvä (21,5 %).

Jäsentutkimuksen seuraavat luvut ilmestyvät elokuusta eteenpäin kerran kuukaudessa.

Teollisuusliiton laaja jäsentutkimus toteutettiin nyt toisen kerran. Perusduunari muiden joukossa – Jäsentutkimus 2023 on luettavissa täällä.