Teollisuusliiton Suhdannebarometri: tuotanto kasvussa etenkin kemianteollisuudessa

Taantuma vaikuttaa olevan ohi, sillä Suomen talous on alkanut kasvaa – joskin hyvin hitaasti. Ylipäätään teollisuuden vahva nousukausi on hidastunut. Alkuvuoden 2023 osalta voidaan puhua nollakasvusta. Tieto ei ole yllätys, sillä eri ennustelaitokset ennakoivat teollisuuden tuotannon laskevan tänä vuonna. Teollisuuden kilpailukyky on pysynyt hyvällä tasolla koko lievän taantuman ajan.

Teollisuudessa kasvu jatkuu

Teollisuusliiton kesäkuun Suhdannebarometrin (Q2/2023) mukaan kasvu jatkuu erityisesti kemianteollisuudessa. Kemianteollisuuden osalta Suhdannebarometrin näkymät ja toteutumat ovat erittäin myönteiset. Loppuvuoden (Q4/2022) notkahdus on kääntynyt jälleen kasvuksi.

Suhdannebarometri osoittaa, että metalliteollisuudessa kasvu jatkuu myös tänä vuonna. Myös puutuoteteollisuuden tuotannon ja työllisyyden pitkäaikainen laskusuunta näyttää tasoittuvan.

Koko Suomen talouden tasolla talouskasvu on ennusteiden mukaan jäämässä tänä vuonna lähelle nollaa. Muun muassa korkojen nousu kiihdyttää inflaatiota ja hidastaa teollisuustuotantoa oletettua enemmän. Lainojen korot pitävät myös inflaation korkealla.

Jäsenten työllisyys parantunut

Teollisuusliiton jäsenten työllisyys on parantunut kevään aikana. A-kassan tilastoista selviää, että toukokuussa jäsenten työttömyysaste oli enää 6,6 %. Teollisuusliittolaisista kokonaan työttömänä olevien määrä on pudonnut yli tuhannella vuoden 2022 toukokuuhun verrattuna. Sen sijaan lomautukset ovat yleistyneet.

Monet kokoaikaisesti lomautetut ovat etsineet lomautuksen aikana työtä muualta. Työtä on myös löydetty. Kysyntää on etenkin osaaville metallialan ammattilaisille.

Suomessa työllisyysaste pysyy edelleen erittäin korkealla (78,6 %) ja työvoimaosuus jatkaa hienoista kasvuaan.  Työvoimalle on edelleen kysyntää. Muun muassa kesätyöpaikkoja on auki ennätysmäärä. Vuositasolla työttömyysaste on kasvanut (+0,9 %-yksikköä) ja lomautukset ovat olleet kasvussa. Alueiden väliset työttömyyserot pysyvät niin ikään tiukassa, joten rakennetyöttömyyteen ei ole löydetty ratkaisuja rakennemuutosalueilla.

Lisätietoja:

Anu-Hanna Anttila, tutkimuspäällikkö, [email protected]
Timo Eklund, erikoistutkija, [email protected]