Kaikki löysä on vedetty pois – kolmas luku jäsentutkimuksesta ilmestynyt

Perusduunari muiden joukossa -jäsentutkimuksen kolmas luku on ilmestynyt nettijulkaisuna. Luku käsittelee työssä jaksamista, työn imua ja työmotivaatiota. Koronavuosien jälkeen ja korkean inflaation vuoden myötä on tapahtunut muutoksia. Luku onkin otsikoitu ”Kaikki löysä on vedetty pois”, mikä kuvaa tilannetta monen teollisuusliittolaisen kohdalla.

Kolmannessa luvussa esitellään kaksi keskeisintä tutkimustulosta. Ensinnäkin teollisuusliittolaisten tekemä viikkotyömäärä on kasvanut. Jäsenkyselyssä pyydettiin laskemaan yhteen tavallisen työviikon työmäärät eli päätyön sekä sivu- ja ylitöiden tuntimäärät. Yli 40-tuntista työviikkoa tekee jäsenkyselyyn vastanneista 45 prosenttia. Heistä lähes joka kymmenes työskentelee yli 45 tuntia viikossa. Ylitöiden lisäksi moni tekee sivutyötä tai keikkailee. Vuorotyöläiset, nuoret ja prosessiteollisuudessa työskentelevät ovat valmiimpia tekemään enemmänkin töitä.

Toinen keskeinen havainto liittyy työn autonomian vähenemiseen. Toisin sanottuna siihen, mihin asioihin voi itse vaikuttaa omassa työssään. Näyttää siltä, että työn autonomia on vähentynyt viimeisten vuosien aikana. Vaikutusmahdollisuuksien väheneminen yleensä heikentää työssä jaksamista ja työmotivaatiota. Jos työ ei jousta tai omaa aikaa ei ole riittävästi, tukea haetaan läheisistä ja ystävistä, työtovereistakin.

Eniten teollisuusliittolaiset voivat vaikuttaa työtehtävien järjestykseen (53 %) ja työtahtiin (52 %). Noin kolmannes kokee voivansa vaikuttaa työaikaan, työtehtäviin ja työn jakamisen tapaan. Selvästi harvempi (20 %) voi vaikuttaa siihen, kenen kanssa työskentelee. Kuudesosa (17 %) vastaajista katsoo, ettei itsellä ole vaikutusmahdollisuuksia yhteenkään näistä asioista.

Teollisuusliiton laaja jäsentutkimus toteutettiin tammi-helmikuussa 2023 sähköisenä kyselynä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kyselytutkimukseen vastasi 21 976 jäsentä. Vastausprosentti oli erittäin hyvä (21,5 %). Jäsentutkimus ilmestyy luku kerrallaan kesäkuusta alkaen nettisivuilla.

Perusduunari muiden joukossa – Jäsentutkimus 2023 on luettavissa liiton nettisivuilta tästä linkistä.