Meillä kaikki kuuluvat liittoon – neljäs luku jäsentutkimuksesta ilmestynyt

Perusduunari muiden joukossa -jäsentutkimuksen neljäs luku on ilmestynyt verkkojulkaisuna. Luku käsittelee ammattiliiton jäsenyyteen liittyviä asioita, kuten liittymistä liittoon sekä yhteiskuntaluokkaan kuulumista ja yhteiskunnallista aktiivisuutta. Näiden tekijöiden avulla voidaan vastata kysymykseen: milloin ja miksi ammattiyhdistysliikkeen kuuluminen tulee ajankohtaiseksi?

Ammattiliitto antaa ensinnäkin turvaa. Jäsenyyden syyt liittyvät usein työtaistelun uhkaan tai johonkin arjen tilanteessa koettuun epäkohtaan tai työelämän epävarmuuteen. Tällaisia tilanteita ovat erilaiset riitatilanteet työnantajan kanssa tai uhka siitä, että joutuu lomautetuksi tai irtisanotuksi. Toiseksi luottamusmies ja työporukka monesti opastavat jäseneksi. Luku onkin otsikoitu ”Meillä kaikki kuuluvat liittoon”.

Perusduunareista enin osa on liiton rivijäseniä. Luottamushenkilönä on työpaikallaan toiminut vastaajista viidesosa ja liittokokousvaaleissa äänesti hieman useampi. Vain pieni osa jäsenistä tunnustautuu ay-aktiiveiksi sekä aktiiveiksi muissa järjestöissä ja puolueissa. Moni aktiiveista on aktiivinen kaikissa näissä.

Jäsentutkimuksen mukaan teollisuusliittolaisten enemmistö (64 %) kokee kuuluvansa työväenluokkaan. Toiseksi yleisemmin koetaan, että kuuluu itse keskiluokkaan (22 %). Luokkasamastuminen perustuu ennen muuta tulotasoon mutta myös arvoihin, asumismuotoon ja työmarkkinatilanteeseen. Osa katsoo olevansa silpputyötä tekevää prekariaattia (2 %) ja osa ei tunne kuuluvansa mihinkään yhteiskuntaluokkaan (4 %).

Perusduunareiden samastuminen työväenluokkaan perustuu taustaan ja arvoihin ja entistä yleisemmin tulotasoon. Vahvasti näyttää siltä, että perusduunarien ammattiasema ja työväenluokkaan samastuminen eivät enää kulje käsi kädessä. Kuitenkin selvä enemmistö vasemmistoliiton (79 %) ja SDP:n (75 %) kannattajista kokee olevansa työväenluokkaa. Myös enemmistö perussuomalaisten (65 %) kannattajista samastuu työväenluokkaan.

Jäsentutkimuksesta selviää, että Teollisuusliittoon luotetaan ja sen toimintaa seurataan. Huima enemmistö teollisuusliittolaisista luottaa liiton kykyyn neuvotella sopimuksista (92 %) ja kokee jäsenyyden tuovan turvaa ja tukea (86 %). Jäsenistä ylivoimainen enemmistö (89 %) kertoo seuraavansa liiton toimintaa ja päätöksiä.

Perusduunari muiden joukossa – Jäsentutkimus 2023 on luettavissa liiton nettisivuilta