Teollisuusliiton Toimialakatsaus 2023: Kolmasosa duunareista arvioi ostovoimansa heikkenevän 

Toimialakatsaus on osa Teollisuusliitto ry:n tutkimusyksikön pitkäjänteistä yritys- ja toimialaseurantaa. Katsauksessa piirretään kuva Teollisuusliiton piiriin kuuluvien toimialojen työllisyyden, tuotannon, tuottavuuden ja kannattavuuden sekä yritysten kilpailukyvyn kehityksestä.

Vuoden 2023 Toimialakatsauksessa tutkimusyksikkö paneutuu erityisesti teollisuusliittolaisten ostovoiman kehitykseen. Loka–marraskuussa 2023 toteutettu Ostovoimakysely kertoo, että 35 prosenttia teollisuusliittolaisista sinnittelee tulojensa kanssa.

– Monessa perheessä taloustilanne on haavoittuva. Peräti 64 prosenttia oli täysin samaa mieltä siitä, että 250 euroa kuussa vähemmän tekisi elämästä taloudellisesti selvästi hankalampaa. Talous on tiukimmilla yksinasuvien, alle 36-vuotiaiden ja naisten kotitalouksissa, selvittää tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila.

Varakkaimmat kotitaloudet ovat yleisimmin kahden palkansaajan talouksia. Teollisuusliittolaisista miesten ja pidempään työelämässä mukana olleiden kuukausiansiot ovat korkeammat kuin nuorten ja naisten. Ostovoimakyselyyn vastanneiden kotitalouksien käyttövarojen mediaani (keskimmäinen arvo) on noin 2 500 euroa kuukaudessa.

Lisäksi katsauksessa seurataan teollisuusliittolaisten hyvinvoinnin ja luottamuksen kehitystä erityisillä vuositason indikaattoreilla.

– He, jotka arvioivat taloustilanteensa olevan nyt heikko, näkevät tilanteensa huononevan entisestään vuodessa. Erityisen heikkoina jäsenpanelistit näkevät taloudellisen tilanteensa ja kulutusmahdollisuuksiensa kehityksen, kertoo erikoistutkija Sami Myllyniemi.

Ostovoimakyselyyn vastasi 2 941 liiton jäsenpanelistia, vastausprosentti nousi erittäin korkeaksi (67 %).

Tuotannon ja työllisyyden ennusteet

Teollisuusliiton tutkimusyksikkö esittelee katsauksessa taloutta, työllisyyttä ja tuotantoa koskevat vuosiennusteensa. Suhdannebarometri mittaa tilanteen kehitystä kvartaaleittain. Barometristä selviää, että metalliteollisuuden suhdanne alkoi heiketä kesän 2023 jälkeen. Tuolloin tuotantomäärä ja työllisyys kääntyivät laskuun.

– Puutuoteteollisuuden työpaikoilla tuotantomäärät ja työlli­syys alkoivat pudota kesällä 2022. Tämän jälkeen alamäki on jatkunut. Kemianteollisuu­della näyttäisi suhdannebarometrin mukaan menevän muita toimialoja paremmin, joskin nyt loppuvuonna kasvu on taittunut, selvittää tilastotutkija Markus Raninen.

Vuosiennusteet koskevat metalli-, kemian- ja puutuoteteollisuutta eli suurimpia teollisuudenaloja. Vuosiennusteet koskevat kuluvaa ja seuraavaa vuotta. Lisäksi arvioidaan erikseen toimialakohtaisia näkymiä.

– Kuluvana vuonna metalliteollisuuden tuotannon mää­rän kasvu pysähtyy, vaikka alkuvuosi sujui vielä hyvin. Tilauskirjat ovat ohentuneet ja rekry­toinnit vähentyneet. Vienti ei vedä, sillä heikko suhdannetilanne ulottuu Suomea laajemmalle, sanovat erikoistutkijat Timo Eklund ja Mika Kärkkäinen.

Teollisuusliiton tutkimusyksikkö arvioi, että vuonna 2024 tuotanto vähenee (-1 %) heikosti sujuvan alkuvuoden vuoksi. Tutkimusyksikkö katsoo, että metalliteollisuu­den työllisten määrä pysyy ennallaan vuosina 2023 ja 2024. Myös kemianteollisuuden tuotanto vähenee (-2 %) vuonna 2023. Vuonna 2024 kemian tuo­tanto kasvaa (+3 %). Vuonna 2023 kemianalojen työllisyys heik­kenee (-1 %) ja seuraavana vuonna paranee (+1 %).

Tutkimusyksikkö ennustaa, että puutuotealan tuotanto alan tuotanto supistuu selvästi (-7 %) kuluvana vuonna. Myös vuonna 2024 tuo­tanto vähenee (-3 %).

– Näyttää siltä, että puutuotealoilla työllisyys heikke­nee sekin selvästi (-4 %) vuonna 2023.  Tilanne ei parane tulevana vuonna, vaan heikkenee vuonna 2024 edelleen (-2 %), toteavat erikoistutkijat Mika Kärkkäinen ja Matti Roitto.