Teollisuusliiton alojen neuvottelut joulutauolle

Teollisuusliitto ja työnantajaliitot ovat käyneet kuluvan syksyn aikana neuvotteluja uusista työehtosopimuksista. Neuvottelut eivät ole missään neuvottelupöydässä edenneet sopuun saakka, koska työmarkkinakierroksen pääpöydässä eli teknologiateollisuudessa ei olla saavutettu tulosta.

Valtakunnansovittelijan johdolla ennen joulua käydyt sovittelutkaan eivät tuoneet teknologiateollisuuteen ratkaisua. Teollisuusliitto hylkäsi valtakunnansovittelijan toisenkin sovintoesityksen perjantaina 20.12. Esityksessä työntekijöille tarjottu palkankorotus oli aivan liian alhainen.

Myös Teknologiateollisuus ry hylkäsi sovittelijan toisen esityksen. Työnantajapuoli katsoi, että esitys tulisi työnantajille liian kalliiksi.

Sovitteluja on liiton julistaman lakon 9.–11.12. jälkeen käyty teknologiasektorin lisäksi kemianteollisuudessa sekä mekaanisessa metsäteollisuudessa. Kemianteollisuudessa neuvottellaan seuraavan kerran tammikuun alussa.

Mekaanisen metsäteollisuuden neuvotteluja on myös jarruttanut työsulku, jonka Metsäteollisuus ry julisti lakon vastatoimena 12.–18.12. väliseksi ajaksi.

Teollisuusliiton puutuotesektoriin kuuluvan puusepänteollisuuden neuvottelut eivät ole myöskään edenneen mekaanisen metsäteollisuuden vaikean tilanteen vuoksi. Bioteollisuudessa neuvottelut käynnistyvät vasta vuoden 2020 puolella.

Osalla aloista neuvotteluja käyty normaaliin tapaan

Joillakin liiton sektoreiden aloilla neuvotteluja on käyty muiden alojen vaikeasta tilanteesta huolimatta normaalisti. Loppuun saakka näilläkään aloilla ei olla päästy, koska teknologiateollisuuden neuvotteluissa ei olla edetty neuvottelutulokseen.

Esimerkiksi kemian sektoriin kuuluvalla auto- ja konealalla neuvotteluita on käyty hyvässä hengessä.

Erityisaloilta neuvottelut ovat edenneet tekstiilissä ja muodissa, tekstiilihuollossa, viestintäaloilla, taimitarha-alalla sekä lasitus-, rakennuslasitus ja lasinjalostusalalla. Maatalousaloilla eli puutarha-alalla, maaseutuelinkeinoissa, turkistuotantoalalla ja viherrakennusalalla on myös ehditty käynnistellä neuvotteluja. Myös teknisen huollon ja kunnossapidon neuvotteluissa on päästy eteenpäin ja metsäkonealojen neuvottelut käynnistetty.

Metsäalan  neuvottelut alkavat tammikuussa. Turvetuotantoalan sopimus on voimassa vielä vuoden 2020.

Liiton hallitus ei vielä päättänyt työtaistelutoimista

Teollisuusliiton hallitus kokoontui heti lakon päättymisen jälkeen perjantaina 13.12. Hallitus ei tehnyt vielä tuolloin päätöksiä mahdollisista uusista työtaistelutoimista.

Hallitus päätti, että ennen uusia päätöksiä katsotaan, miten alojen sovittelut etenevät.