Valtuusto päätti toiminnan painopisteet

Toiminnan painopisteet vuonna 2021 ovat järjestäytymisen edistäminen, työehtosopimukset ja neuvottelutoiminta sekä organisaation arviointi ja kuntavaalit.

Teollisuusliiton ja Teollisuuden työttömyyskassan kokonaisjäsenmaksu on ensi vuonna 1,33 prosenttia. Liiton jäsenmaksu on 0,82 prosenttia ja ammattiosastojen osuus on 0,18 prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta. Työttömyyskassan jäsenmaksu on 0,33 prosenttia eli hieman vähemmän kuin tänä vuonna. Jäsenmaksu alentuu nyt kolmatta vuotta peräkkäin.

Ammattiosastojen jäsenmaksupalautetta ei makseta, jos ammattiosasto ei ole hyväksynyt vuoden 2017 ylimääräisen liittokokouksen hyväksymiä ammattiosaston mallisääntöjä ja rekisteröinyt niitä Patentti- ja rekisterihallitukseen, tai ammattiosasto ei ole toimittanut ilman hyväksyttävää syytä sääntöjen mukaista toimihenkilöilmoitusta 28.2.2021 mennessä. Lisäksi ammattiosaston hallituksen pitää olla sääntöjen mukaan valittu, jotta jäsenmaksupalautus voidaan maksaa.

Toiminnan painopisteet

Ensi vuoden toiminnan painopisteet ovat järjestäytyminen ja sen edistäminen, työehtosopimuksien ja neuvottelutoiminnan kehittäminen, organisaation arviointi ja kehittäminen sekä kuntavaalit 2021.

Järjestäytymisen edistämiselle asetettiin seuraavat tavoitteet vuoteen 2023 mennessä. Työmarkkinoiden käytössä olevien jäsenten määrä nousee kuudella prosentilla vuoden 2019 tasosta. Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen määrä nousee 10 prosentilla vuoden 2018 tasosta. Liiton opiskelijajäseneksi saadaan liittymään ainakin joka toinen niistä opiskelijoita, joiden koulutus tähtää liiton sopimusaloille.

Seuraava työehtosopimuksista neuvottelemisen kierros on vuorossa syksyllä 2021. Niihin aiotaan edellisen neuvottelukierroksen kokemusten opettamana lähteä valmiimpana ja laajemmin erilaisiin vaihtoehtoihin valmistautuneena. Se tarkoittaa kaiken käytettävissä olevan tiedon ja osaamisen hyödyntämistä, työtaisteluvalmiudesta huolehtimista ja neuvottelutoiminnan jatkuvaa kehittämistä. Oman mausteensa kierrokseen tuo se, että mekaanisen metsäteollisuuden ja bioteollisuuden sopimusneuvottelut käydään paikallisina. Syy siihen on työnantajia edustavan Metsäteollisuus ry:n päätös lopettaa sopimustoiminta voimassa olevien sopimuskausien päätyttyä. Teollisuusliitto neuvottelee edelleen kaikkien sopimusalojensa työehtosopimukset.

Organisaation arvioinnin ja kehittämisen tavoite lähtee nimensä mukaisesti liikkeelle liiton toimintakyvyn kattavasta arvioinnista. Tuleva kehittämistyö perustuu arvioinnista tehtyihin johtopäätöksiin. Jo nyt näköpiirissä olevia kehittämisen tarpeita ovat tiedonkulun parantaminen sekä yhteistyön ja johtamisen kehittäminen.

Kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2021. Mitä enemmän teollisuusliittolaisia on vaaleissa ehdokkaina, sitä enemmän heitä todennäköisesti valitaan valtuustoihin. Liiton jäsenten ehdokkaaksi kannustamisen rinnalla keskeiset tavoitteet ovat äänestysaktiivisuuden nostaminen ja Teollisuusliitolle valmistettavien kuntavaalitavoitteiden nostaminen vaalikeskusteluihin.

Talousarvio

Liiton varsinaisen toiminnan kulujäämän arvioidaan ensi vuoden talousarviossa olevan 44,3 miljoonaa euroa. Se on 1,3 miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna. Kun varsinaisen toiminnan kuluista vähennetään jäsenmaksutuotot, jää sijoitustoiminnan tuotoilla katettavaksi 10,9 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä arvioidaan 6,7 miljoonaksi euroksi.

Ammattiosastojen esitykset

Valtuusto sai 25 ammattiosastolta 61 esitystä. Valtuuston vastaukset lähetetään esitykset tehneille ammattiosastoille.

Ylimääräinen jäsenmaksupalautus

Ammattiosastoille jaetaan ylimääräinen kahden miljoonan euron jäsenmaksupalautus. Ratkaisun perusteluna on koronaviruksen seurauksena toteutunut liiton tilaisuuksien laaja peruuntuminen. Jäsenmaksupalautuksesta voit lukea tarkemmin täältä.