Talouskasvu hidastuu, mutta kriisitunnelmiin ei vielä syytä

Teollisuuden ja talouden suhdanteet sekä työllisyys ovat edelleen hyvällä tasolla. Merkkejä käänteestä on kuitenkin ilmassa. Tutkimusyksikkö ennustaakin käännettä heikompaan vuoden lopulla. Teollisuustuotannon arvioidaan kääntyvän laskuun viimeistään lokakuussa. Tähän on syynä kysynnän heikkeneminen EU-alueella. Lisäksi inflaatiohuipun pitkittyminen, valtion vauhdikas velkaantuminen ja palkansaajien ostovoiman pienentyminen lisäävät taantuman riskiä.

Suomen teollisuudella menee silti toistaiseksi hyvin. Yritysten kilpailukyky ja kannattavuus ovat kunnossa. Ukrainan sodan vaikutukset ovat jääneet vähäisiksi ja toimitusketjujen häiriöt on onnistuttu pitämään kurissa. Teollisuus onkin toiminut kasvun veturina Suomen taloudelle. Tutkimusyksikön näkemyksen mukaan tilauskertymä on lähtenyt laskuun ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tätä kautta teollisuudenkin tilanne tulee heikkenemään vuoden lopulla.

Taantumaan voidaan siirtyä törmäyksen sijaan ”pehmeällä laskulla”. Kuluttajahintojen nousu heijastuu kuluttajien luottamukseen, joka on pohjamudissa. Globaalisti inflaatio on ennätyskorkea. Lisäksi Kiinan ongelmat heiluttelevat maailmantaloutta ja Saksassa on huolestuttava energiakriisi.

Heikentyvät näkymät eivät vielä näy työllisyydessä; monilla aloilla ja alueilla on pikemminkin pula työntekijöistä. Työllisyysaste on edelleen korkea (73,7 %). Lisäksi työttömien määrä on laskenut selvästi vuodessa (-5,9 %). Lomautusten määrä on peräti puolittunut verrattuna edellisvuoteen.

Alueelliset erot työttömyysasteessa ovat silti merkittäviä. Kohtaanto-ongelmaa on hankala ratkaista ja pitkäaikaistyöttömyys kasautuu tietyille alueille. Lisäksi energiakriisi voi vaikuttaa tuotantoon. Tämä mahdollisesti lisää lähitulevaisuudessa painetta lomautuksiin ja irtisanomisiin.

Talouden ja työllisyyden tilannekuva elokuu 2022

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila, [email protected]
Erikoistutkija Timo Eklund, [email protected]