Energian hinta ratkaiseva

Energian ja etenkin sähkön hinta vaikuttaa loppuvuonna teollisuuden tuotantoon ja työllisyyteen Suomessa. Tilannetta ei lohduta se, että samat ongelmat koskevat muutakin Eurooppaa. Näkymät ovat vaikeasti ennakoitavissa, sillä sähkönsaanti riippuu monesta tekijästä. Talvi on tulossa ja lämmityskulut kasvussa.

Korkea sähkönhinta on nostanut kustannuksia sekä suoraan että välillisesti. Suoraan sähkönhinta vaikuttaa etenkin yritysten tuotantolaitteiden käyttöön, tuotantotilojen lämmitykseen ja valaistukseen. Osa Teollisuusliiton toimialojen piiriin kuuluvista yrityksistä onkin joutunut rajoittamaan tuotantoaan. Myös mahdolliset sähkökatkokset haittaisivat tuotantoa huomattavasti. Nähty on myös se, että työaikaa on vaihdettu yötyöksi halvemman sähkön vuoksi.

Välillisesti energian korkea hinta näkyy yritysten tuotannossaan tarvitsemien välituotteiden kuten komponenttien ja raaka-aineiden hinnoissa. Tämä näkyy myös kuluttajille, sillä esimerkiksi reseptilääkkeiden hinnat ovat nousseet tai niiden saatavuus heikentynyt syksyn aikana juuri näistä syistä. Lisäksi energianhinnat vaikuttavat tavaroiden varastointiin ja muihin logistiikkakuluihin.

Pitkään jatkunut pula komponenteista vaivaa edelleen monia toimialoja. Maailmantalouden häiriötekijöiden takia alihankintaketjut ovat siirtyneet lähemmäksi lopputuotteiden valmistusta. Tämä hyödyttää erityisesti Suomen elektroniikkateollisuutta.

Syyskuussa inflaatio nousi 8,4 prosenttiin. Korkea inflaatio näkyy tuottajahintojen nousuna monella toimialalla. Korkeat raaka-aineiden hinnat kohottavat tuotantokustannuksia, mikä heikentää kannattavuutta. Yritysten investointeja hankaloittaa niin ikään korkea korkotaso.

Teollisuusliiton piiriin kuuluvilla toimialoilla menee kuitenkin pääasiallisesti hyvin. Varsinkin puutuoteteollisuudessa valmistajilla nettotulokset ovat erinomaisia.

Toimialaseurannan löydät täältä!