Lievä taantuma taittuu pian kasvuksi

Talouden suhdannetilanne alkoi heiketä loppuvuonna. Tutkimusyksikkö katsoo, että Suomessa koetaan lievä taantuma alkuvuonna 2023. Taantuma jäänee lyhytaikaiseksi.

Teollisuuden tilanne on hyvä aiempiin vuosiin verrattuna. Työllisyysaste on sekin huippukorkea ja teollisuuden tuotanto huomattavasti korkeammalla kuin aiemmin.

Myös eri ennustelaitosten tuoreet ennusteet ovat aiempaa valoisampia. Pääosin pidemmän taantuman uhka näyttää väistyneen.  Ennusteiden mukaan lievä taantuma kääntyy jo vuoden 2023 aikana uudelleen talouskasvuksi. Epävarmuustekijöitä on toki edelleen runsaasti.

Erityisesti inflaatio oli loppuvuonna 2022 harvinaisen voimakasta. Tämän vuoksi koko vuoden 2022 inflaatioksi muodostui +7,1 %. Myös vuotta 2023 koskevat inflaatioennusteet ovat pysyneet korkeina.

Teollisuustuotanto palaa normaalitasolle

Vaikka teollisuustuotannon määrä on laskusuunnassa, on taso erinomainen. Voidaan puhua tuotantotason paluusta normaalitasolle. Yrityksillä menee yleisesti hyvin, vaikka esimerkiksi rakentamisen vähentyminen näkyy jo useilla toimialoilla, erityisesti puutuoteteollisuudessa.

Merkkejä on myös paremmasta: Suomeen on luvassa suuria investointeja. Etenkin vihreään siirtymään liittyvät uudet tuotantolaitokset luovat paitsi valoisia näkymiä myös uutta työtä monelle.

Kokoaikaiset lomautukset lisääntyneet

Suomen työllisyysaste oli joulukuussa 2022 erittäin korkea: 74,5 %. Työttömyys on jatkanut vähentymistään vuoden takaisesta. Työtä on löydetty: avoimien työpaikkojen määrä on selvästi vähäisempi kuin vuotta aiemmin.

Hyvä työllisyystilanne näkyy myös jäsenillä. Teollisuusliiton jäsenten työllisyystilanne oli vuonna 2022 selvästi parempi kuin vuonna 2021. Jäsenten kokoaikaiset lomautukset ovat kuitenkin kasvaneet loppuvuotta kohden. Muun muassa Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehdas on ilmoittanut mittavista lomautuksista.

Lue lisää täältä:

Toimialaseuranta tammikuu 2023

Lisätietoja:

Anu-Hanna Anttila, tutkimuspäällikkö
[email protected]

Timo Eklund, erikoistutkija
[email protected]