Laskusuhdanne jäämässä lieväksi

Kuluvan vuoden ensimmäinen vuosipuolikas on ollut lievän laskusuhdanteen aikaa. Vaikka talouskasvu jää hieman miinukselle, näyttäisi vuoden loppua kohden tilanne kohenevan. Markkinat virkistyvät ja Suomen vienti sen myötä. Erityisesti palveluviennin ennustetaan kasvavan lähivuosina. Merkkejä tästä on jo nähtävissä.

Taloustilanne on pysynyt alakuloisena ja talouskasvu näyttää jäävän hitaaksi lähivuosina. Hallituksella edessään tärkeitä talouspäätöksiä. Eduskuntavaalien aikana puhuttiin mittavasta julkisen talouden sopeutuksesta ja leikkauksista. Säästöjä ei ole kuitenkaan mahdollista tehdä ilman, että talouskasvu ei hidastuisi tai hyvinvointivaltion toiminta heikkenisi.

Alkuvuonna teollisuustuotteiden kysyntä on hiljentynyt. Teollisuustuotannon määrä ja uusien tilausten arvo vähenivät helmikuussa. Erityisesti rakentamisen ja teollisuuden suhdanne on viilentynyt.

Suomen kilpailukyvyssä ei kuitenkaan ole ongelmia, vaan vientimaiden – etenkin Saksan ja Ruotsin – heikko talouskehitys on vaikuttanut arvioitua enemmän Suomen vientiin. Talouden ongelmat ovat samantyyppisiä koko EU:n tasolla.

Vahva työllisyyskehitys ilon aihe

Työllisyysaste säilyi huhtikuussa maaliskuun tasolla, joka on erittäin korkea (77,7 %). Kevään aikana myös ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste noussut koko maan työllisten tasolle. Työvoimasta on edelleen kysyntää ja työtä myös löydetty.

Teollisuusliiton jäsenten työllisyystilanne on kohentunut maaliskuusta. Teollisuusliiton jäsenten työttömyysaste on 7,2 prosenttia. Jäsenten työttömyysasteen kuukausimuutos on -0,4 prosenttiyksikköä.

A-kassan tilastoista selviää, että kokonaan työttöminä olevien teollisuusliittolaisten määrä on kuukaudessa hieman laskenut. Jäsenten kokoaikaisten lomautusten määrä on kasvanut alkuvuonna, mutta huhtikuussa suunta on laskeva. On huomattava, että Valmet Automotiven mittavat irtisanomiset ja lomautukset eivät vielä tilastossa näy.

Pidemmällä tähtäimellä irtisanomiset ja lomautukset tulevat Suomessa vähenemään. Ulkomaisen työvoiman saaminen on teollisuuden toimintaedellytysten kannalta keskeistä. Tämä edellyttää, että ulkomaisen työtekijöiden palkkojen ja työehtojen polkemista ei sallita. Tämä edellyttää valvontaa ja puuttumista hyväksikäyttöön.

Lisätietoja:

Anu-Hanna Anttila, tutkimuspäällikkö, [email protected]
Timo Eklund, erikoistutkija, [email protected]