SAK:n Jarkko Eloranta: Lakko-oikeuden rajoittaminen olisi selvä vallan ja voiman siirto työntekijöiltä työnantajille

SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan työnantajapuoli on viime vuosina osoittanut poikkeuksellisen selvästi, että se haluaa vahvistaa omaa valtaansa ja heikentää työntekijöiden edunvalvontamahdollisuuksia ja -kykyä.

– Olemme nähneet Metsäteollisuuden irtautumisen valtakunnallisesta työehtosopimisesta ja Teknologiateollisuuden temppuilun valtakunnallisen työehtosopimisen kanssa, Eloranta totesi puheessaan Teollisuusliiton liittokokoukselle maanantaina.

Työnantajapuolen ykköstavoitteita tulevaan hallitusohjelmaan on työntekijöiden lakko-oikeuden rajoittaminen. Tavoite tukee Elorannan mukaan oikeistokonservatiivien halua viedä ammattiyhdistysliikkeeltä toimintamahdollisuudet ja -välineet pois.

– Työtaisteluoikeuden rajoittaminen vallitsevissa olosuhteissa olisi selvä vallan ja voiman siirto työntekijöiltä työnantajille. Sitä varmasti monet haluavatkin, mutta me emme.

Työnantajien silmätikkuina ovat olleet erityisesti tukilakot ja poliittiset lakot. Esillä on ollut myös lakkosakkojen roima korotus ja jopa lakkoon osallistuvien työntekijöiden henkilökohtainen korvausvelvollisuus.

Eloranta korosti puheessaan tukilakkojen ja poliittisten lakkojen merkityksen kasvavan tulevaisuudessa, kun työnantajat hajauttavat neuvotteluja yritystasolle ja luopuvat valtakunnallisesta liittojen välisestä sopimisesta. Samalla Elinkeinoelämän keskusliitto EK on vetäytymässä kolmikantaisista neuvotteluista.

– Jos jotain, niin työrauha- ja neuvottelujärjestelmän lainsäädäntöä on käsiteltävä kolmikantaisesti ja siitä on myös sovittava kolmikantaisesti, Jarkko Eloranta linjasi.

Puheenjohtaja Elorannan mukaan työntekijöillä pitää jatkossakin olla mahdollisuus käyttää työtaistelutoimia poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamiseksi – etenkin, jos päättäjät pyrkivät tuomaan yksipuolisesti työntekijöiden oikeuksia ja asemaa heikentäviä esityksiä kesken vaalikauden.

– Poliittiset työtaistelutoimenpiteet tulee ymmärtää demokraattisessa oikeusvaltiossa nimenomaisesti poliittisten osallistumisoikeuksien käyttämisenä.

Jarkko Eloranta painotti ay-liikkeen, kollektiivisen edunvalvonnan ja järjestäytymisvapauden merkitystä työnantajien ja työntekijöiden välisen valtasuhteen tasapainottajina.

– Valta ei katoa, jos sitä työntekijöiltä ja niiden järjestöiltä viedään. Se vain siirtyy työnantajille. Viime kädessä kysymys on siitä, voimmeko palkansaajaliikkeenä vaatia ja edellyttää vai vain pyytää ja toivoa.

Jarkko Elorannan koko puhe

Lue myös SAK:n asiantuntijoiden blogikirjoitus lakko-oikeuden perusteista:
Työntekijöiden työtaisteluoikeus on välttämätön osa demokraattista oikeusvaltiota