Teollisuusliiton liittokokous hyväksyi liitolle uuden strategian vuosiksi 2023–2028

Tampereella 22.–24.5. 2023 kokoontunut Teollisuusliiton liittokokous hyväksyi liitolle strategian vuosiksi 2023–2028. Edellä muutosta-nimistä asiakirjaa on valmisteltu osallistavasti ja huolellisella prosessilla. Asiakirjan valmistelussa ovat olleet mukana liiton hallinnon jäsenet, liiton johto sekä henkilökunta. Samoin strategian pohjina olleita teemoja on laajasti esitelty myös ammattiosastoille ympäri Suomea järjestetyissä tilaisuuksissa.

Teollisuusliiton ammattiosastot jättivät liittokokoukselle 935 esitystä strategiaan, loput esitykset kohdistuivat liiton sääntöihin ja ammattiosaston mallisääntöihin. Strategian perustana on neljä kokonaisuutta: työmarkkinatoiminta, järjestöllinen vahvuus, yhteiskuntavaikuttaminen ja mahdollistajat. Strategialla on vastattu ammattiosastojen liittokokoukselle tekemiin esityksiin. Yksittäiset ammattiosastojen esitykset huomioidaan Teollisuusliiton toiminnan suunnittelussa tulevina vuosina.

Strategiassa korostuvat Teollisuusliiton arvot, joita ovat jäsenlähtöisyys, solidaarisuus, tasa-arvo ja heikompien puolustaminen. Arvoihin perustuvat myös liiton toiminnan periaatteet, eli yhteisvoima, sopiminen ja neuvokkuus.

Vuosina 2023–2028 työmarkkinatoiminnassa Teollisuusliitto painottaa yleissitovien työehtosopimisten turvaamista ja pääluottamusmiesten aseman parantamista.

Teollisuusliiton strategiassa myös korostetaan korkeaa jäsenmäärää- ja järjestäytymisastetta.  Liitto on aktiivinen ja näkyvä toimija työpaikoilla.

Yhteiskuntavaikuttamisessa strategia painottaa Teollisuusliiton voimakasta ja näkyvää roolia keskustelunavaajana sekä työelämän uudistajana. Osana strategiaa vahvistetaan vaikuttamista päättäjiin ja lainvalmistelijoihin. Näiden lisäksi liitto muun muassa myös edistää kestävää kasvua teollisuudessa sekä vakinaisia ja kokoaikaisia työsuhteita osana työntekijän perusturvaa.

Liiton ydintoimintoja vahvistetaan jäsenten ja aktiivien palveluiden päivittämisellä, tiedonsaannin sekä viestinnän kehittämisellä. Lisäksi luottamushenkilöiden ja henkilökunnan osaamista kehitetään.

Liittokokouksessa hyväksytty strategia on monipuolinen ja siinä on paljon työkaluja aktiiviseen ja ennakoivaan toimintatapaan, toteaa Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto.

– Asiakirja antaa mielestäni selkeät suuntaviivat liitolle tuleviksi vuosiksi, toteaa Aalto.

Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen painottaa valmisteluprosessia, jossa on käyty läpi mahdollisia tulevaisuuden kehityspolkuja monelta eri suunnalta.

– Pidän hyvänä, että strategian muotoilu mahdollistaa ennakoinnin lisäksi myös nopean reagoinnin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, sanoo Lehtonen

Lisätietoja:

Timo Nevaranta
Yhteiskuntasuhdepäällikkö
Teollisuusliitto
050 574 1430