Jäsenpaneelissa voit vaikuttaa liiton toimintaan

Ilmoittautuminen Teollisuusliiton viidenteen jäsenpaneeliin (2023–2024) on alkamassa. Kaikille työelämässä mukana oleville jäsenille lähetetään syyskuun aikana sähköpostilla kutsu, josta pääsee ilmoittautumaan paneeliin.

Jäsenpaneelin osallistujat saavat vastata erilaisiin kyselyihin. Niillä kartoitetaan jäsenten omia näkemyksiä ja kokemuksia. Jäsenpaneelin kyselyjen avulla jäsenet voivat vaikuttaa liiton päätöksentekoon ja liitto voi myös parantaa palvelujaan ja toimintaansa.

Vuoden 2022–2023 paneelissa oli reilut 2 800 vapaaehtoista teollisuusliittolaista. Viimeisimmässä paneelissa kyselyt ovat koskeneet muun muassa työtaisteluita, ostovoimaa, kriisiaikojen toimintaa työpaikalla ja liiton jäsenhankintakampanjaa.

Jäsenpaneeli on tarkoitettu kaikille työelämässä mukana oleville jäsenille, joilla on toimiva sähköpostiosoite. Jos sähköpostiosoite on muuttunut, nyt kannattaa päivittää tiedot ajan tasalle eAsioinnissa.

Jäsenpaneelin toteutuksesta ja kyselyistä vastaa Teollisuusliiton tutkimusyksikkö. Tutkimusyksikössä noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä.

Kaikki jäsenpaneelin antamat vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti. Aineistot säilytetään tutkimusyksikön data-arkistossa, joka on muilta suljettu. Analyysi tehdään ilman suoria henkilötunnisteita (pseudonymisointi). Tulosten raportointi on tilastollista, eikä tuloksia ei ole mahdollista yhdistää vastaajaan tai hänen työpaikkaansa.

Osa kyselyistä toteutetaan yhteistyössä teollisuusliittolaisten työntekoa ja työelämää koskevien tutkimushankkeiden kanssa. Tästä kerrotaan aina saatekirjeessä etukäteen.

Jäsenpaneeliin osallistumalla voi vaikuttaa liiton toimintaan. Paneeliin osallistuminen ja paneelikyselyihin vastaaminen on vapaaehtoista. Nopean toteutusaikataulun vuoksi paneelikyselyt toteutetaan vain suomeksi.

Tervetuloa mukaan!