I medlemspanelen kan du påverka Industrifackets verksamhet

Anmälan till Industrifackets femte medlemspanel (2023–2024) börjar. Alla medlemmar som är i arbetslivet får under september per e-post en inbjudan genom vilken man kan anmäla sig till panelen.

Deltagarna i medlemspanelen får svara på olika enkäter som kartlägger medlemmarnas egna synpunkter och erfarenheter. Genom enkäterna i medlemspanelen kan medlemmarna påverka förbundets olika beslut. Samtidigt kan förbundet förbättra sina tjänster och sin verksamhet.

I panelen 2022–2023 medverkade över 2 800 frivilliga medlemmar i Industrifacket. I den senaste panelen har frågorna gällt bl.a. arbetskonflikter, köpkraften, verksamheten på arbetsplatsen under pågående kriser samt Industrifackets medlemsvärvningskampanj.

Medlemspanelen är avsedd för alla medlemmar som är i arbetslivet och som har en fungerande e-postadress. Om din e-postadress har ändrats lönar det sig nu att uppdatera uppgifterna i Industrifackets E-tjänst.

Det är Industrifackets forskningsenhet som genomför medlemspanelen och enkäterna. Forskningsenheten iakttar god vetenskaplig praxis.

Alla svar som ges i medlemspanelen behandlas fullkomligt konfidentiellt. Materialet lagras i forskningsenhetens dataarkiv, som är stängt för utomstående. Analys utförs utan direkta personliga identifieringsuppgifter (pseudonymisering). Rapporteringen av resultaten är statistisk och det är inte möjligt att koppla resultaten till uppgiftslämnaren eller hens arbetsplats.

En del av enkäterna genomförs i samarbete med Industrifackets forskningsprojekt som gäller arbete och arbetslivet. Detta anges alltid i följebrevet i förväg.

Genom att medverka i medlemspanelen kan du påverka förbundets verksamhet. Det är frivilligt att delta i panelen och svara på panelenkäter. På grund av det snabba tidsschemat genomförs panelenkäterna endast på finska.

Välkommen med!