Palkalla pitäisi pystyä elämään – toinen luku jäsentutkimuksesta ilmestynyt

Perusduunari muiden joukossa -jäsentutkimuksen toinen luku on ilmestynyt verkkojulkaisuna. Luvun nimi kertoo, mistä on kyse: ”Palkalla pitäisi pystyä elämään”. Tarkastelussa on jäsenten taloudellinen toimeentulo, joka riippuu monesta seikasta. Tuloihin vaikuttavat etenkin työtilanne, ala, työsuhteen laatu ja työaikamuoto. Menoihin taas puolestaan perhetilanne, asumiseen liittyvät kulut, autonkäyttö ja velat ja lainat.

Jäsentutkimus kertoo, että enemmistö teki työtä (85,3 %) ja joka kymmenes oli joko lomautettuna (2,2 %) tai työttömänä (6,9 %). Muut vastaajista opiskelivat tai olivat muuten työmarkkinoiden ulkopuolella. Päivätyötä teki noin puolet (55 %) ja vuorotyötä toinen puolikas (45 %). Vastaajista enemmistöllä työsuhde oli kokoaikainen (97 %) ja vakituinen (94 %).

Palkalla toimeentulo oli monella kyselyn toteutusajankohtana vaikeutunut. Alkuvuonna 2023 kuluttajahinnat olivat huippukorkealla. Inflaation noustua energia-, ruoka- ja asumiskulut söivät perusduunarin käyttörahat. Asuntovelalliset tai muuten velkaantuneet olivat entistäkin tiukemmilla.

Duunariköyhyys näkyy Teollisuusliiton jäsenten kohdalla. Moni on joutunut turvautumaan kulutusluottoon (7,2 %) tai lainaamaan rahaa läheisiltään (6,5 %). Velkojen lyhentäminen tuottaa ongelmia (7,2 %) lainankorkojen noustua. Moni kyselyyn vastanneista on jo menettänyt luottotietonsa (5,2 %). Jotkut hakevat asumistukea (3,6 %) tai perustoimeentulotukea (2,1 %) selvitäkseen arjestaan.

Osa jäsentutkimukseen vastanneista kertoo, ettei saa yhteiskunnan tukia, vaikka kulut olisivat kohtuuttoman suuret. Tukea antaa tällöin etenkin perhe. Moni vanhempi tukee aikuisia lapsiaan maksamalla asumis- ja ruokakuluja. Ulkomaalaistaustaiset jäsenet auttavat taloudellisesti perhettään, joka voi asua kaukanakin.

Teollisuusliiton laaja jäsentutkimus toteutettiin tammi-helmikuussa 2023 sähköisenä kyselynä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kyselytutkimukseen vastasi 21 976 jäsentä. Vastausprosentti oli erittäin hyvä (21,5 %). Jäsentutkimus ilmestyy luku kerrallaan kesäkuusta alkaen nettisivuilla.

Perusduunari muiden joukossa – Jäsentutkimus 2023 on luettavissa liiton verkkosivuilta.