Tervetuloa luottamushenkilöiden työnohjaukseen

Työnohjaus aloitetaan alkutapaamisella, joita järjestetään kaksi, 27.9. ja 4.10. kello 17–18 Teamsilla. Osallistujien on osallistuttava jompaankumpaan alkutapaamiseen. Varsinaiset ryhmäkohtaiset tapaamiset alkavat loka–marraskuussa 2023. Ryhmäkohtaisista tapaamisista ryhmät päättävät yhdessä ohjaajan kanssa. Kausi päättyy yhteiseen viikonlopputapaamiseen toukokuussa 2024. Tarkemmat kokoontumispaikat täsmentyvät myöhemmin, mutta ne tulevat olemaan kussakin kaupungissa jokin keskustassa tai sen lähellä sijaitseva tila.

Yksi työnohjausryhmä työskentelee 10 kertaa, kaksi oppituntia eli 90 minuuttia kerralla, 3–4 viikon välein tai tarvittaessa ryhmän kanssa sopien harvemmin, mutta pidempään kerrallaan. Yhteensä kuitenkin 20 oppituntia á 45 min. / ryhmä.

Seinäjoen ryhmän keskustelukieli on suomi, mutta ohjaaja on kaksikielinen. Lisäksi ruotsinkielisille on oma etäryhmänsä.

Liitto korvaa kohtuulliset matkakustannukset, tarkoittaen noin 100 km / suunta. Ansionmenetyskorvauksia tai päivärahoja ei makseta.

Ohjaus on tarkoitettu ensisijaisesti pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Varahenkilö voi osallistua siinä tapauksessa, että varsinainen ei osallistu ja ryhmässä on tilaa. Etusijalla ovat ne, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet liiton järjestämään työnohjaukseen.

Ilmoittaudu tästä linkistä 26.9. mennessä