Välkommen till arbetshandledningen för förtroendevalda

Handledningen inleds med ett gemensamt inledande möte för alla grupper 27.9 och 4.10 kl. 17–18 på Teams. Var och en deltar i någondera möte. De gruppvisa träffarna inleds i oktober–november 2023. Tidpunkterna bestämmer grupperna tillsammans med instruktören. Handledningen avslutas med en gemensam veckoslutsträff i maj 2024. De exakta mötesplatserna specificeras senare, men utbildningen kommer att genomföras centralt i varje stad.

En arbetshandledningsgrupp arbetar 10 gånger, två lektioner dvs. 90 minuter åt gången med 3–4 veckors mellanrum, eller vid behov färre gånger och en längre tid åt gången, enligt överenskommelse med gruppen. Sammanlagt dock 20 lektioner á 45 min. / grupp.

Diskussionsspråket för gruppen i Seinäjoki är finska men instruktören är tvåspråkig.

Förbundet ersätter skäliga resekostnader, det vill säga max. 100 km / riktning. Ingen ersättning för inkomstbortfall eller dagpenning betalas.

Handledningen riktar sig i första hand till huvudförtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige. Ersättaren kan delta om ordinarie inte deltar och det finns plats i gruppen. På första plats är de som inte tidigare deltagit i arbetshandledning som ordnas av förbundet.

Anmäl dig här senast 22.9