Teollisuuden laskusuhdanne lisää lomautuksia

Loppuvuosi näyttää todeksi sen, mitä monikaan ei osannut odottaa. Käytännössä tuloillaan on jo toinen taantuma vuoden sisällä. Teollisuutta koskevat ennusteet ovat synkentyneet kesän jälkeen. Suhdanteiden jyrkkä lasku vaikuttaa näin ollen tulleen yllätyksenä ennustelaitoksillekin.

Vuonna 2023 teollisuustuotanto kehittyy koko taloutta heikommin. Tämä heikentää osaltaan talouskasvua. Työllisyysaste on kuitenkin pysynyt korkeana.

Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendiluku syyskuussa oli 77,9 prosenttia. Työvoiman määrä on kasvanut vuodessa. Etenkin työperäinen maahanmuutto on tuonut työmarkkinoille uusia työntekijöitä.

Korkean työllisyysasteen lisäksi myös työttömiä on enemmän kuin vuonna 2022. Tällaista tilannetta kutsutaan rakenteelliseksi työttömyydeksi. Kohtaanto-ongelma selittää tätä ilmiötä osin. Lisäksi kokoaikaisten lomautusten määrä on kasvussa; TEM laskee kokoaikaisesti lomautetut työttömiksi työnhakijoiksi.

Liiton jäsenten työllisyys heikentynyt

Millään toimialalla ei mene nyt hyvin. Tuotannon vähetessä myös työllisyystilanne heikkenee teollisuudessa. Teollisuusliiton jäsenten työttömyys ja lomautukset ovat jatkaneet nousuaan.

Lokakuussa on Teollisuusliiton jäseniä selvästi enemmän lomautettu kokoaikaisesti (+794) ja osa-aikaisesti (+613) kuin syyskuussa. Myös kokonaan työttömien määrä on kuukaudessa kasvanut (+324) kuukaudessa. Tämä selvää A-kassan datasta.

Kokonaan työttömien ja kokonaan lomautettujen määrä oli lokakuussa yhteensä 9 655, joten työttömien määrässä on palattu maaliskuun 2023 tasolle. Tuolloin Valmet Automotiven irtisanomiset selittivät korkeita lukuja.

Teollisuusliiton jäsenten työttömyysaste on sekin palannut maaliskuun tasolle. Lokakuussa työttömyysaste oli 7,5 prosenttia. Lokakuussa työttömiä oli +1,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin syyskuussa.

Marraskuun 2023 Talouden ja työllisyyden suhdanteet -diasarjan löydät täältä.

Lisätietoja:

Anu-Hanna Anttila, tutkimuspäällikkö, [email protected]
Timo Eklund, erikoistutkija, [email protected]