Tilaan ja lähetän robotin matkaan – viides luku jäsentutkimuksesta ilmestynyt

Perusduunari muiden joukossa -jäsentutkimuksen viides luku on ilmestynyt verkkojulkaisuna. Luku käsittelee digitalisaatiota ja muita tulevaisuuden työnteon muutoksia. Perusduunarien (N=21 973) huoli tulevaisuudesta ja omasta työurasta kiteytyy etenkin huoleen työehtojen heikkenemisestä (41 %). Lisäksi monen ykköshuolenaiheena on joko työn riittävyys (25 %) tai globaalit muutokset (19 %).

Selvästi vähemmän teollisuusliittolaisia huolestuttavat työnteon muutokset (9 %) ja osaamisen riittävyys (6 %). Tulevaisuuden työnteon muutoksista ei juuri huolta kanneta tuotantotyön digitalisoitumisesta, jonka koki huolestuttavimmaksi vain hyvin harva (2 %). Myöskään töiden loppuminen automaation vuoksi ei huolestuttanut kuin pientä osaa (4 %).

Erilaiset robotit, automaatit ja mobiililaitteet ovat melko yleisesti käytössä jäsenten työpaikoilla. Enemmistö kertoo työpaikallaan käytettävän työnteossa mobiililaitteita (65 %), kuten älykännyköitä ja tabletteja. Yli kolmasosalla työpaikoista on käytössä yksinkertaisia automaatteja (38 %) ja neljäsosalla erilaisia töitä tekeviä robotteja (28 %).

Itse digilaitteiden kanssa työskentelee neljäsosa (23 %) perusduunareista. Osalla työntekijöistä on ongelmia työpaikan robottien tai muiden digiosaamista vaativien koneiden kanssa. Digitalisaation edetessä on työntekijöiden riittävään perehdytykseen, koulutukseen ja osaamiseen panostettava entistä enemmän.

Pääosin myönteinen suhtautuminen uuteen teknologiaan selittyy osin myös asenteilla. Enemmistö teollisuusliittolaisista ajattelee robottien ja automaattien vähentävän työn fyysistä kuormittavuutta (59 %) ja kasvattavan tuottavuutta (42 %). Lisäksi perusduunarit kokevat, että uusi teknologia tekee työstä aiempaa kiinnostavampaa (34 %) ja se myös parantaa työturvallisuutta (34 %).

Miesten ja nuorten alle 36-vuotiaiden suhtautuminen on uuteen teknologiaan myönteisempää kuin vanhempien naisten. Naiset arvioivat selvästi miehiä yleisemmin töiden hidastuvan toimintahäiriöiden vuoksi. Yli 55-vuotiaista naisista viidennes (22 %) arvelee työtahdin kiristyvän uuden teknologian käyttöönoton myötä.

Pääpiirteissään 2023 jäsentutkimuksen tulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin kolme vuotta aiemmin. Globaalien muutosten uhkaksi kokemisen osuus on kasvanut selvästi (+7 %) vuodesta 2020 – ja vastaavasti huoli työehtojen heikkenemisestä (-3 %) ja työn riittävyydestä (-4 %) hieman laskenut.

Perusduunari muiden joukossa – Jäsentutkimus 2023 on luettavissa täällä.