Paikallinen sopiminen

Ei tekno. Täynnä

Esittely / Presentation

Kurssi vahvistaa opiskelijan tietotaitoa työpaikalla tapahtuvasta paikallisesta sopimisesta, sen säännöstyslähteistä ja sopimuksen kirjoituskäytännöistä.

Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Luottamushenkilöt, Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa…
– tunnistaa työsopimustasoisen ja työehtosopimustasoisen sopimisen eron
– määritellä tilanteen ja tarpeet, joiden pohjalta sopimusta ollaan neuvottelemassa
– tuottaa kirjallisen sopimusluonnoksen
– tarkastella kriittisesti muiden opiskelijoiden sopimusluonnoksia
– laatia kirjallisen tiedotteen sopimusluonnoksensa sisällöstä

Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa kahteen (2) opintopisteeseen.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]