Työsuojelun jatkokurssi 1. vko

Esittely / Presentation

Kurssi syventää peruskurssilla hankittuja tietoja ja taitoja. Tavoitteena on, että osallistujat kykenevät soveltamaan tietoa omaan työympäristöönsä.

Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

Kurssin jälkeen opiskelija osaa:
– tunnistaa mitkä ovat työsuojeluhenkilöstön keskeisimmät tehtävät ja oikeudet.
– nimetä työnantajan ja työntekijän työsuojeluvastuut.
– nimetä työsuojelun yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat.
– tunnistaa työturvallisuuslainsäädännön keskeiset pykälät tehtävänsä hoitamiseen liittyen.
– nimetä työpaikan perehdyttämisohjelmaan kuuluvat keskeiset asiat.
– tunnistaa ennakoivan vaarojen torjunnan menettelyt.
– nimetä oman toimialansa työpaikkojen keskeisiä vaara-, kuormitus- ja olosuhdetekijöitä.
– tunnistaa vaaratilanteiden ja työtapaturmien tutkinnan toimintatapoja.

Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa viiteen (5) opintopisteeseen.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja: [email protected]