Antti Maijala

Organiseringsombudsman, Sydvästra Finlands verksamhetsområde

Verksamhetsområde/enhet

Organiseringsenheten, Sydvästra Finland

Ytterligare information

Ansvarsområde: Sydvästra Finland