Asko-Matti Koskelainen

Tf. chefredaktör

Verksamhetsområde/enhet

Kommunikationsenheten, Medlemstidningen Tekijä