Atte Kilpinen

Avtalsexpert, textilvårdsbranschen, glasnings-, byggnadsinglasning- och glasförädlingsbranschen

Verksamhetsområde/enhet

Kemisektorn