Janne Naukkarinen

Avtalsexpert, mekaniska skogsindustrin och bioindustrin

Verksamhetsområde/enhet

Trävarusektorn