Jari Kosonen-Nikulainen

Avtalsexpert, arbetstagare inom medie- och tryckeribranschen, glaskeramisk industri, Fiskars Finland Oy Ab:s arbetstagare

Verksamhetsområde/enhet

Kemisektorn