Jari Leppäkangas

Avtalsexpert, teknologiindustrin samt plåt- och industriisoleringsbranschen

Verksamhetsområde/enhet

Teknologisektorn