Jarmo Mäkinen

Regionombudsman, Nylands verksamhetsområde

Verksamhetsområde/enhet

Nyland, Regional verksamhet

Ytterligare information

Ansvarsområde: Mellannyland, Östra Nyland och Norra Nyland