Johanne Waris

Svenskspråkig redaktör

Verksamhetsområde/enhet

Kommunikationsenheten, Medlemstidningen Tekijä