Juha Vasara

Rektor

Verksamhetsområde/enhet

Murikka-institutet