Jussi Rantanen

Regionombudsman, Östra Finlands verksamhetsområde

Verksamhetsområde/enhet

Östra Finland

Ytterligare information

Ansvarsområde: Södra Savolax