Magnus Salmela

Avtalsexpert, teknologiindustrin

Verksamhetsområde/enhet

Teknologisektorn