Mari Tuomaala

Avtalsexpert, plastproduktsindustri och kemisk produktindustri, textil- och modebranschen

Verksamhetsområde/enhet

Kemisektorn