Marko Lang

Regioombudsman, Östra Finlands verksamhetsområde

Verksamhetsområde/enhet

Östra Finland

Ytterligare information

Ansvarsområde: Norra Savolax