Mika Kärkkäinen

Specialforskare

Verksamhetsområde/enhet

Forskningsenheten