Mikko Koikkalainen

Expert på samhällspåverkan

Verksamhetsområde/enhet

Enheten för samhällspåverkan