Mirjami Suikki

Avtalsexpert, teknologiindustrin, skogsbranschen, skogsmaskinsbranschen, plantskolebranschen och torvproduktionsbranschen

Verksamhetsområde/enhet

Teknologisektorn