Päivi Kojonen-Salo

Sekreterare för regional verksamhet, Norra Finlands verksamhetsområde

Verksamhetsområde/enhet

Norra Finland