Petri Ahokas

Avtalsexpert, den kemiska basindustrin, borst- och penselbranscherna, båtindustrin

Verksamhetsområde/enhet

Kemisektorn