Petteri Matteinen

Organisationsombudsman

Verksamhetsområde/enhet

Organisationstjänster

Ytterligare information

Studieledighet 4.3–12.5.2024 samt 1.9.2024–18.5.2025