Raimo Riima

Avtalsexpert, handel och verkstadsverksamhet inom bilbranschen

Verksamhetsområde/enhet

Kemisektorn