Riitta Koskinen

Avtalsexpert, tjänstemän inom kommunikationsbranschen

Verksamhetsområde/enhet

Kemisektorn