Timo Nevaranta

Chef för samhällspåverkan

Verksamhetsområde/enhet

Enheten för samhällspåverkan