Turja Lehtonen

Vice ordförande

Verksamhetsområde/enhet

Ledning

Ytterligare information

Assistent: Minna Huhtinen