Tuukka Lehtonen

Grafiker

Verksamhetsområde/enhet

Nätkommunikation och marknadsföring