Takaraja teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkkaratkaisun neuvottelemisesta lähestyy

Työehtosopimusosapuolet sopivat vuoden 2022 tammikuussa, että vuoden 2023 palkoista neuvotellaan kuluvan vuoden syksyllä. Mikäli palkoista ei saavuteta yhteistä näkemystä, on työehtosopimus mahdollista irtisanoa päättymään 30.11.2022. Irtisanominen tulisi tehdä lokakuun 14 päivään mennessä. Liittojen neuvottelukunnat kokoontuvat perjantaina 14. päivä hakemaan neuvottelutulosta palkkaratkaisusta. Jos neuvottelutulos palkkaratkaisusta saavutetaan, jatkuu työehtosopimus nykyisellään 30.11.2023 asti.

Mikäli neuvottelutulosta ei saavuteta, aloitamme valmistautumisen työehtosopimusneuvotteluihin normaaliin tapaan ja ammattiosastoilta tullaan tällöin pyytämään esitykset työehtosopimuksen uudistamiseen liittyen.

Lisätiedot:

Työmarkkinajohtaja Jyrki Virtanen, 040 513 8986