Kemian työehtosopimusneuvottelut loppusuoralla

Kemian työehtosopimusneuvotteluja jatkettiin maanantaina 12. joulukuuta iltakahdeksaan asti.

Neuvottelut etenivät ratkaisuhakuisesti tekstien osalta, mutta neuvottelutulosta ei vielä saavutettu.

Tulevat neuvotteluajankohdat on sovittu siten, että viimeinen neuvotteluille varattu päivämäärä on 16. joulukuuta, jota ennen neuvotteluja jatketaan päivittäin. Seuraava neuvottelu pidetään tiistaina 13. joulukuuta.